Home About Us Products Project Reference Article FAQ Job Opportunities Contact Us
   
 
OUR PRODUCTS
SACRIFICIAL ANODES
ALUMINIUM ANODE
ZINC ANODE
CONCRETE ANODE
IMPRESSED CURRENT
ANTIFOULING SYSTEM
ELECTROLYTIC SYSTEM
ULTRASONIC PULSE SYSTEM
RUST BULLET PAINT
KEY FACT
TESTING CERTIFICATES
APPLICATION GUIDELINE
SAFETY DATA SHEET
ENGINEERING DATA SHEET
HOW TO WORKS
CUSTOMER REFERENCE

ข้อมูลน่ารู้กับ TMP

สนิมคืออะไร?

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสนิมกันซักเล็กน้อยครับ เคยสงสัยกันหรือไม่ครับ ว่าทำไมเหล็กถึงเป็นสนิม แล้วเราจะมีวิธีป้องกันสนิมกันอย่างไร ทาง TMP จะค่อยๆ นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกร็ดความรู้ดีๆ ให้เป็นระยะๆ โดยทางเราจะพยายามนำเสนอข้อมูลด้วยภาษาทั่วไปและหลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทางวิชาการเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลหลายกลุ่มมากที่สุดครับ

โลหะที่เรานำมาใช้งานนั้นมีจุดเริ่มต้นจากการที่เราขุดสินแร่จากใต้ดินขึ้นมา ซึ่งส่วนมากสินแร่ที่ได้จะอยู่ในรูปสารประกอบออกไซด์ของโลหะ หรือโลหะออกไซด์ เมื่อเรานำสินแร่ที่ขุดได้ไปผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ถลุง แยกด้วยไฟฟ้า การหล่อโลหะ การรีด การตีขึ้นรูป จะทำให้เราได้โลหะมาใช้งานในรูปของโลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสม แต่เนื่องจากโลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมมักจะไม่ใช่สภาวะที่มีเสถียรภาพของโลหะ ดังนั้นโลหะจึงพยายามกลับไปสู่สภาพดั่งเดิมที่มีเสถียรสภาพมากกว่า นั่นก็คือโลหะออกไซด์ หรือ "สนิม" นั่นเอง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเกิดสนิมของโลหะจึงเป็นเรื่องปกติที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับ แต่เราสามารถป้องกันได้ครับ พบกันคราวหน้าจะนำบทความดีๆ ที่เป็นประโยชน์มาฝากเรื่อยๆ ครับ

more > https://www.facebook.com/TMP.ThaiMarineProtection/posts/1602297673361086


"องค์ประกอบของการเกิดสนิม"

วันนี้เรามาลงลึกทางทฤษฎีนิดนึงนะครับ ครั้งที่แล้วทาง TMP ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้วว่าการเกิดสนิมหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ป้องกันได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องการป้องกันสนิม เราควรจะทำความเข้าใจก่อนครับว่าสนิมมีองค์ประกอบในการเกิดอย่างไร คือถ้าเราทราบว่าการเกิดสนิมต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไรบ้าง เราก็จะสามารถป้องกันสนิมได้อย่างถูกวิธีและรักษาโครงสร้างโลหะของเราให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้มากขึ้นครับ

การที่สนิมจะเกิดขึ้นกับโลหะได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่างด้วยคือ

1) แอโนด (anode) 
2) แคโทด (cathode)
3) สารละลายที่นำไฟฟ้า ( electrolyte)
4) การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (electrical connection)

การที่โลหะจะเกิดสนิมต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 อย่าง หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่เกิดสนิม

more > https://www.facebook.com/TMP.ThaiMarineProtection/posts/1602640366660150:0


"เหล็กเป็นสนิมได้อย่างไร"

กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเกร็ดความรู้จาก TMP หลังจากครั้งที่แล้วทางเราได้เล่าถึงองค์ประกอบของการเกิดสนิมว่าประกอบด้วย anode, cathode, electrolyte และ electrical connection และได้ติดเรื่องโครงสร้างเหล็กที่เป็นสนิมไว้ ทั้งที่ดูแล้วองค์ประกอบน่าจะไม่ครบ 4 อย่างเพราะใช้เหล็กเป็นวัสดุเพียงชนิดเดียว

จากรูปแผ่นเหล็กเจาะรูที่ผมนำมายกตัวอย่างให้ดู ถ้ามองด้วยตาเปล่าของเราก็จะไม่พบเห็นสิ่งใดนะครับ แต่ถ้าเรานำแผ่นเหล็กไปขัดด้วยกระดาษทรายขัดเหล็กจนมันวาว แล้วนำไปกัดด้วยกรด เสร็จแล้วนำแผ่นเหล็กไปส่องดูด้วยกลัองจุลทรรศน์เราจะมองเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปครับ

more > https://www.facebook.com/TMP.ThaiMarineProtection/posts/1603518543238999


"การป้องกันสนิม"

สวัสดีครับเพื่อนๆ ทุกท่าน หลังจากหายหน้าไปหลายวัน ครั้งที่แล้วผมได้อธิบายให้ทุกท่านทราบไปแล้วว่าเหล็กเป็นสนิมได้อย่างไร (รูปที่ 1 จากหนังสือ Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control) วันนี้ผมจะกลับมาต่อเรื่องการป้องกันสนิมครับ

การป้องกันสนิมสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น
1. การเลือกใช้โลหะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
2. การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
3. การออกแบบ
4. การเคลือบผิว (Coating)
5. การป้องกันแบบแคโทดิก (Cathodic Protection)
6. การป้องกันแบบแอโนดิก (Anodic Protection)

more > https://www.facebook.com/TMP.ThaiMarineProtection/posts/1605381253052728


"การป้องกันสนิม โดยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม"

"ข้อที่ 2 การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน" โดยเราสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้หลายรูปแบบด้วยกันเช่น
2.1 ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิใช้งานในระบบ
2.2 ลดหรือเพิ่มความเร็วของสารกัดกร่อนในระบบ
2.3 ลดหรือเพิ่มปริมาณออกซิเจนในระบบ
2.4 ลดหรือเพิ่มความเข้มข้นของสารกัดกร่อนในระบบ
2.5 การเติมสารยับยั้ง (Inhibitors)

more > https://www.facebook.com/TMP.ThaiMarineProtection/posts/1612306099026910:0


"การป้องกันสนิม โดยการออกแบบ"

สวัสดีครับ วันนี้ admin จะมาพูดถึงการป้องกันสนิมวิธีที่ 3 จากทั้งหมด 6 วิธีที่เคยนำเสนอให้ทุกท่านรับทราบไปแล้วนะครับ

การออกแบบเพื่อป้องกันสนิม มักจะแยกไม่ออกกับวิธีป้องกันสนิมรูปแบบอื่นๆ เพราะการออกแบบจะรวมถึงการเลือกใช้วัสดุ การทาสี การปรับสภาพแวดล้อม การใช้ระบบ cathodic protection หรือการใช้วิธีป้องกันสนิมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ผสมผสานกันให้เกิดการป้องกันที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าการออกแบบเป็นหนึงในปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันสนิมเลยก็ว่าได้

more > https://www.facebook.com/TMP.ThaiMarineProtection/posts/1614676768789843


"การป้องกันสนิม โดยการเคลือบผิว"

การเคลือบผิวเป็นวิธีการป้องกันสนิมที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากที่สุดวิธีหนึ่ง การเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมสามารถแบ่งออกกว้างๆ ได้ 4 วิธีตามลักษณะของการป้องกันดังต่อไปนี้
1. Barrier Coating เป็นการเคลือบผิวโดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สารกัดกร่อน เช่น น้ำทะเล กรด หรือความชื้น สัมผัสกับผิวของโลหะโดยตรง การเคลือบผิววิธีนี้มักจะเป็นสีที่มีความต้านทานทางไฟฟ้าสูงเพื่อป้องกันหรือหน่วงให้กระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนไหลผ่านได้น้อยลง ดังนั้นการเคลือบผิวด้วยวิธีนี้จึงต้องมีความหนาที่เหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน ซึ่งมักจะมีแจ้งอยู่ในวิธีการใช้งาน สีประเภทนี้ได้แก่ Epoxies, Vinyls, chlorinated rubbers และ polyurethanes เป็นต้น

more > https://www.facebook.com/TMP.ThaiMarineProtection/posts/1853009604956557


การป้องกันแบบแคโทดิก

การป้องกันแบบแคโทดิก (Cathodic Protection) เป็นวิธีป้องกันสนิมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง การป้องกันสนิมกระทำโดยการใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดภายนอกจ่ายให้กับโครงสร้างโลหะเพื่อป้องกันสนิม แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการป้องกันแบบแคโทดิก (Cathodic Protection) มี 2 ประเภท ได้แก่ โลหะกันกร่อน (Sacrificial Anodes) และระบบ Impressed Current

Cathodic Protection
Cathodic protection is the method of corrosion control which can stop rust in many metals completely if we apply it correctly. This method requires external source of current to suppress the corrosion of metals. There are two principle methods to apply cathodic protection, sacrificial anodes and impressed current.

more > https://www.facebook.com/TMP.ThaiMarineProtection/posts/1573449852912535


โลหะกันกร่อน(Sacrificial Anode)

การป้องกันการเกิดสนิมของโครงสร้างโลหะด้วยการติดตั้งโลหะกันกร่อน (Sacrificial Anode) เป็นการป้องกันการเกิดสนิมแบบแคโธดิค (Cathodic Protection) ที่ได้ความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากภายนอก เพราะโลหะกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างโลหะกันกร่อนและโครงสร้างโลหะ และโลหะกันกร่อนยังมีความสะดวกในการใช้งานเพราะไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาระบบระหว่างการใช้งาน

more > https://www.facebook.com/TMP.ThaiMarineProtection/posts/1426302440960611:0

   

FOLLOW US :

TMP.ThaiMarineProtection

   

Thai Marine Protection Co., Ltd.
(TMP )

555/8 Moo12 Tambon Bangphasi Amphoe BangLen NakhonPathom 73130

Tel: +66 2 024 9007
Fax: +66 2 024 9008
Technical: +66 90 940 6690-1
email: sales@thaimp.co.th