คำถามที่พบบ่อยในการใช้งานสี Rust Bullet Standard

1. สี Rust Bullet Standard คืออะไร

2. สี Rust Bullet Standard เป็นสีประเภทใดและมีหลักการทำงานอย่างไร

3. สามารถทาสี Rust Bullet Standard บนพื้นผิวที่เปียกได้หรือไม่

4. การทาสี Rust Bullet Standard ต้องเตรียมพื้นผิวเหล็กอย่างไร ต้องพ่นทรายทำความสะอาดพื้นผิวหรือไม่

5. ควรกวนสี Rust Bullet Standard ด้วยอะไรและนานเท่าไหร่

6. สี Rust Bullet Standard 1 US Gallon สามารถทาได้พื้นที่กี่ตารางเมตร

7. สี Rust Bullet Standard สามารถใช้ทาถังน้ำมันได้หรือไม่

8. ข้อได้เปรียบของผงสี Aluminium Flakes ที่มีลักษณะเป็นแผ่น เมื่อเปรียบเทียบกับผงสีที่มีลักษณะกลม เช่น ผงสังกะสี คืออะไร

9. สามารถทาสี Rust Bullet Standard ด้วยเครื่องมืออะไรได้บ้าง

10. สี Rust Bullet ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร เมื่อเทียบกับ 3 Coating System หรือสีระบบอื่น

11. สี Rust Bullet สามารถทาทับสีเก่าหรือเหล็กชุบสังกะสีได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร1. สี Rust Bullet Standard คืออะไร

ตอบ  
     สี Rust Bullet Standard เป็นสีป้องกันสนิมระบบเดี่ยวคุณภาพสูง ไม่มี part A และ B จึงไม่มีปัญหาเรื่องส่วนผสมที่ไม่ถูกต้อง ไม่ต้องทาสีรองพื้นและสีทับหน้า เมื่อเปิดกระป๋องสีแล้วเพียงใช้เวลา 3 นาทีกวนสีให้เข้ากันแล้วใช้ทาผิวเหล็กได้ทันที
     สี Rust Bullet Standard มีคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิวสูงกว่าสีป้องกันสนิมทั่วไป และสามารถทาได้ทั้งบนพื้นผิวเหล็กใหม่ที่ปราศจากสนิมหรือทาบนพื้นผิวเหล็กที่เป็นสนิมอยู่แล้ว


2. สี Rust Bullet Standard เป็นสีประเภทใดและมีหลักการทำงานอย่างไร
้บ้าง

ตอบ   สี Rust Bullet Standard เป็นสีโพลียูรีเทน ที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียม และแห้งตัวด้วยการทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศหรือความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในสนิม (Moisture-Cured Polyurethane) เมื่อทาสี Rust Bullet Standard ชั้นแรก สีจะแทรกผ่านชั้นสนิมจนไปถึงเนื้อเหล็ก สี Rust Bullet Standard จะทำปฏิกิริยากับความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในสนิมและเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อทาสีชั้นแรกเรียบร้อยจึงอาจจะพบโพรงแก๊สขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวได้ ดังนั้นการทาสี Rust Bullet Standard ชั้นที่สองจะช่วยปิดโพรงแก๊สขนาดเล็กและป้องกันไม่ให้อากาสและความชื้นสัมผัสกับผิวเหล็กจนเกิดสนิมได้ ซึ่งกลไกการแห้งตัวด้วยความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในสนิมนี่เอง ทำให้การเกิดสนิมใหม่บนผิวเหล็กจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าการทาสีป้องกันสนิมทั่วไป


3. สามารถทาสี Rust Bullet Standard บนพื้นผิวที่เปียกได้หรือไม่

ตอบ   ถึงแม้สี Rust Bullet Standard จะแห้งตัวด้วยการทำปฏิกิริยากับความชื้น แต่หากพื้นผิวเปียกจะทำให้สี Rust Bullet แห้งเร็วเกินไป ทำให้สีไม่ยึดเกาะพื้นผิว ดังนั้นพื้นผิวที่จะทาสี Rust Bullet Standard จะต้องแห้งสนิท


4. การทาสี Rust Bullet Standard ต้องเตรียมพื้นผิวเหล็กอย่างไร ต้องพ่นทรายทำความสะอาดพื้นผิวหรือไม่

ตอบ  การทาสี Rust Bullet Standard ไม่จำเป็นต้องพ่นทรายเพื่อเตรียมพื้นผิวเหล็กก่อน พื้นผิวเหล็กที่จะทาสี Rust Bullet Standard ต้องแห้ง สะอาดปราศจากสนิมและสีที่เกาะหลวมๆ (Loose Rust and Paint) ฝุ่น น้ำมัน แว๊กซ์ คลอไรด์ มิลเสกล (Mill Scale) หรือสิ่งปนเปื้อนใดๆ การเตรียมพื้นผิวเพื่อกำจัดสนิม มิลเสกลและสีที่เกาะหลวมๆ ทำได้โดยการใช้กระดาษทรายเบอร์ 100 – 150 หรือแปรงลวดขัดที่พื้นผิวเบาๆ หรือใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดพ่นทำความสะอาดผิว ส่วนในกรณีที่มีสีเก่าติดแน่นหลงเหลืออยู่ให้ขัดผิวด้วยกระดาษทรายเล็กน้อยเพื่อสร้างความหยาบก่อนทาสี อย่างไรก็ตามสี Rust Bullet Standard จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อทาโดยตรงที่ผิวเหล็กหรือผิวเหล็กที่เป็นสนิม ดังนั้นก่อนทาสีจึงควรกำจัดสีเดิมออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากนั้นใช้ Xylene เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงหรือสนิมก่อนเริ่มทาสี ในกรณีไม่สามารถหา Xylene ได้ สามารถใช้ทินเนอร์หรืออะซีโตนเช็ดทำความสะอาดแทนได้แต่ต้องรอให้ผิวแห้งสนิทดีก่อนจึงเริ่มทาสีได้ เนื่องจากสี Rust Bullet แห้งตัวด้วยการทำปฏิกิริยากับความชื้น และด้วยสภาพอากาศของเมืองไทยที่มีลักษณะร้อนชื้น จึงทำให้สี Rust Bullet มีโอกาสแห้งและแข็งตัวได้ง่ายกว่าปกติ ดังนั้นหลังจากกวนสีเรียบร้อยแล้ว ควรเทสีใส่ภาชนะในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานและปิดกระป๋องสีให้สนิท


5. ควรกวนสี Rust Bullet Standard ด้วยอะไรและนานเท่าไหร่

ตอบ  ควรใช้แท่งไม้หรือแท่งแก้วกวนสี Rust Bullet Standard ด้วยมือเปล่าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาทีจนสีผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ควรใช้แท่งเหล็กหรือพลาสติกเพราะอาจจะทำปฏิกิริยากับสีหรือตัวทำละลายในสี อย่ากวนสีแรง เขย่า หรือใช้เครื่องมือกวนสีจนเกิดฟองอากาศ และอย่าเปิดกระป๋องสีเพื่อกวนสีหากอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew point temperature)


6. สี Rust Bullet Standard 1 US Gallon สามารถทาได้พื้นที่กี่ตารางเมตร

ตอบ   พื้นที่ที่สามารถทาสี Rust Bullet Standard 1 US Gallon จะขึ้นอยู่กับความหนาสีที่เราต้องการ เช่น หากทาสีหนา 150 ไมครอน สี 1 US Gallon จะทาได้พื้นที่ประมาณ 17.38 ตารางเมตร แต่หากเพิ่มความหนาสีที่ทาเป็น 300 ไมครอน สี 1 US Gallon จะทาได้พื้นที่ประมาณ 8.69 ตารางเมตร ดังนั้นพื้นที่ทาสีทางทฤษีของสี Rust Bullet Standard 1 US Gallon ต่อความหนาสีจะเป็นไปตามตารางต่อไปนี้


หมายเหตุ: ในการทาสีจะมีสีติดแปรงหรือลูกกลิ้ง และสูญหายระหว่างการพ่น
ดังนั้นพื้นที่จริงที่ทาได้จะน้อยกว่าในตารางซึ่งเ4็นพื้นที่ทางทฤษฎี


7. สี Rust Bullet Standard สามารถใช้ทาถังน้ำมันได้หรือไม่

ตอบ  เมื่อ Rust Bullet แห้งสนิทดีแล้ว (Fully Cured) จะสามารถทนต่อน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันก๊าด ไบโอดีเซล หรือเอทานอลได้เป็นอย่างดี


8. ข้อได้เปรียบของผงสี Aluminium Flakes ที่มีลักษณะเป็นแผ่น เมื่อเปรียบเทียบกับผงสีที่มีลักษณะกลม เช่น ผงสังกะสี คืออะไร

ตอบ  Aluminium Flakes ใน Rust Bullet ที่มีลักษณะเป็นแผ่นจะช่วยเพิ่มระยะทางก่อนที่สารกัดกร่อน เช่น ความชื้น น้ำทะเล หรือกรด จะเดินทางมาถึงโลหะ (Barrier Effect) ซึ่งจะช่วยป้องกันสนิมของโลหะได้ดีกว่า


9. สามารถทาสี Rust Bullet Standard ด้วยเครื่องมืออะไรได้บ้าง

ตอบ 
     9.1 แปรงทาสี: ไม่ควรใช้แปรงชนิดโฟม ควรเลือกใช้แปรงทาสีธรรมดาแบบราคาไม่แพงเพราะอาจจะต้องทิ้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว การทาสีด้วยแปรง 1 ชั้น จะได้ความหนาประมาณ 38 – 50 micron
     9.2 ลูกกลิ้ง: ไม่ควรใช้ลูกกลิ้งชนิดโฟม และแนะนำให้ใช้ 3/8 นิ้ว nap roller การทาสีด้วยลูกกลิ้ง 1 ชั้น จะได้ความหนาประมาณ 38 – 50 micron
     9.3 เครื่องพ่นสีชนิด Airless : แนะนำหัวพ่นขนาด A 517 – 523 ที่กำลังดัน 2,000 – 3,000 psi การพ่นสีด้วย Airless จะได้ความหนาประมาณ 75 – 100 micron

          

10. สี Rust Bullet ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร เมื่อเทียบกับ 3 Coating System หรือสีระบบอื่น

ตอบ จากตารางจะเห็นได้ว่าการทาสีแบบเดิมต้องพ่นทรายเพื่อเตรียมผิว แต่ Rust Bullet ไม่ต้องพ่นทราย โดยใช้เพียงกระดาษทรายหรือเครื่องขัดก็เพียงพอ และสี Rust Bullet ยังเป็นสีระบบเดี่ยวจึงทาสีซ้ำได้เร็วกว่า รวมถึงมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและการยึดเกาะที่ดีกว่าสีระบบเดิม ดังนั้นถึงราคาสีจะแพงกว่า แต่สามารถประหยัดค่าเตรียมผิว ค่านั่งร้าน ร่นระยะเวลาในการทำงาน และได้ระยะเวลาป้องกันสนิมที่มากขึ้น จึงเป็นการประหยัดเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมและมีวงรอบการซ่อมบำรุงที่ยาวนานกว่า จึงสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากกว่าด้วยเช่นกัน


11. สี Rust Bullet สามารถทาทับสีเก่าหรือเหล็กชุบสังกะสีได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

ตอบ ตอบ สี Rust Bullet จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อทาที่ผิวเหล็กโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นต้องทาทับสีเดิมหรือเหล็กชุบสังกะสี ควรกำจัดสีเดิมที่ไม่ยึดเกาะผิวออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 100 – 150 ขัดผิวเล็กน้อยเพื่อสร้างความหยาบก่อนทาสี

Back