Products: ผลิตภัณฑ์

SGP-001

สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยว สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยวที่เห้งตัวสมบูรณ์ด้วยการทำปฏิกิริยากับความชื้น เป็นสีสำหรับทาเพื่อป้องกันโครงสร้างจากการกัดกร่อนและการเกิดสนิม เหมาะสำหรับงานโครง สร้างที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง มีการกัดกร่อนสูงต้องการอายุการป้องกันสนิมที่ยาวนาน และเหมาะสำหรับโครงสร้างที่ไม่สามารถเตรียมผิวด้วยการพ่นทราย ก่อนทาสีได้ เช่น สภาวะการใช้งานที่ มีไอทะเล โครงสร้างนอกชายฝั่ง อาคาร สะพาน พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เมือง

ลักษณะเฉพาะของ สี SGP 001 ประเภทสีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยวที่แห้งตัวสมบูรณ์ด้วยการทำปฏิกิริยากับความชื้น: เมื่อแห้งแข็งจะเกิดสนิมใต้ผิวของสีเคลือบได้ยาก สีระบบเดี่ยว : ทำให้ไม่เกิดข้อผิด พลาดในการผสม และส่งผลให้มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ เตรียมพื้นผิวเพียงเล็ก น้อยโดยไม่ต้องพ่นทรายก่อนทาสี : เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่มีข้อจำกัดใน การเตรียมพื้นผิวด้วยการพ่นทราย (ยกเว้นเหล็กใหม่คือเตรียมผิวด้วยการพ่น ทราย) เทคโนโลยีของเม็ดสีอะลูมิเนียม: ถูกออกแบบให้มีการป้องกันคุณภาพสูง อย่างเหนือชั้นเหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวเหล็ก เหล็กชุบสังกะสี เหล็กที่เป็นสนิมผิว เหล็กที่มีสีเก่าอยู่โดยไม่ต้องกำจัดสีเก่าออกให้หมดก่อน อลูมิเนียม คอนกรีต ไม้ หรือพลาสติก ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย: สามารถทาได้ด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องผ่นชนิด Airless spray ใช้เป็นสีรองพื้น สีชั้นกลาง สีทับหน้า หรือสีเคลือบชั้นเดียว มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม ทนสารเคมี และป้องกัน การถูกทำลายจากรังสียูวี ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: เนื่องจาก เตรียมพื้นผิว เล็กน้อย เวลาในการทาสีและแห้งตัวสมบูรณ์น้อย เมื่อเทียบกับสีระบบเดิม ที่ความ หนาฟิล์มแห้งเท่ากันมีความคงทนต่อการกัดกร่อนของวัสดุตามมาตรฐาน ASTM B 1 17 (ความทนละอองน้ำเกลือ) ที่ 2,000 ชั่วโมง เมื่อทาสีบนผิววัสดุให้มีความ หนา 150 ไมครอน สามารถใช้งานได้ทั้งโครงสร้างใหม่และเก่า

Related Post

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ